תקנון האתר

תקנון חברת סורגדור

• החברה מתחייבת לספק את המוצרים המוזמנים ולהתקינם באתר ביצוע העבודה תוך המועד המשוער לביצוע ההזמנה, כאשר מועד מדויק לאספקת המוצרים והתקנתם יתואם עם המזמין 48 שעות מראש לפחות. אולם, איחור בהספקת המוצרים ו/או התקנתם שלא יעלה על 15 ימים למוצרי ברזל ו-21 ימים למוצרי אלומיניום, לא יהוו הפרה של התחייבות החברה ולא יזכה את המזמין בסעד כלשהו.
• תמונות המוצרים באתר החברה ו/או שהוצגו למזמין עבור ביצוע ההזמנה, הינן להמחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים קלים בין המוצרים כפי שהם מופיעים בתמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל.
• החברה רשאית לייצר את המוצרים במספר חלקים אשר יורכבו ליחידה אחת באתר לפי שיקולה הבלעדי.

אחריות:
• אחריות החברה לתיקון ליקויים ו/או פגמים במוצרים ו/או בעבודות ההתקנה תהיה בתנאים הבאים:
א. אחריות לחומר הגלם בעבודות מסגרות – ברזל – תהיה ל-8 שנים
ב. אחריות לחומר גלם ואיטומים בעבודות אלומיניום תהיה 3 שנים
ג. אחריות לפרזול תהיה שנה
מועד תחילת תקופת האחריות יהיה במועד אספקת והתקנת המוצרים באתר ביצוע העבודה.

החברה מתחייבת למחיר הזול ביותר לכל הצעה שתוגש לפני סגירת העסקה, ורק להצעה שהתקבלה על ידי החברה הרשומה ברשם החברות.